Ultima
Doświadczenie zawodowe
Kwalifikacje
Kontakt
 
 
 
 

ULTIMA Doradztwo ekonomiczne Szymon Apacki

Od 10 lat zajmuję się współpracą z samorządami lokalnymi, administracją oraz sektorem prywatnym i pozarządowym w zakresie analiz instytucjonalnych, wykonalności i opłacalności inwestycji, rozwoju strategicznego oraz pozyskiwania zewnętrznych funduszy finansowania działalności. Posiadam duże doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń i warsztatów w powyższym temacie.

Zapraszam do współpracy.

Szymon Apacki, tel. kom. 506 193 452, e-mail: apacki@ultima.net.pl

 

Zakres oferty:

  • Opracowanie studiów wykonalności i biznesplanów dla przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (w tym funduszy UE)
  • Opracowywanie analiz finansowych, ekonomiczno-społecznych oraz analiz wrażliwości i ryzyka dla potrzeb studiów wykonalności i biznesplanów
  • Sprawdzenie możliwości pozyskania przez podmiot dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (w tym funduszy UE)
  • Przeprowadzenie audytu przygotowania projektów ubiegających się o dofinansowanie – ocena stopnia przygotowania i spełnienia wymagań grantodawcy
  • Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (audyt zlecony)
  • Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki studium wykonalności i biznesplanu, ze szczególnych uwzględnieniem analizy finansowej, ekonomicznej oraz analizy wrażliwości
  • Opracowanie strategii rozwoju lokalnego, planów rozwoju lokalnego i innych dokumentów planistycznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Lokalnych Grup Działania