Ultima
Doświadczenie zawodowe
Kwalifikacje
Kontakt
 
 
 
 

Kwalifikacje

2008: Rada Programowo-Akredytacyjna Instytutu Konsultantów Europejskich – Education and Accreditation Program European Funds Advisor
Akredytacja KFE IV stopnia (nr akredytacji 0112/EKFE/12/2008) – Ekspert Programu Konsultant Funduszy Europejskich (baza ekspertów – www.eurofunds.org)

2006: Ministerstwo Finansów
Uprawnienia audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych (zaświadczenie nr 2097/2006)

2003 – 2004: Politechnika Krakowska (studia podyplomowe)
Międzywydziałowe Studium Podyplomowe „Ochrona środowiska w terenach zurbanizowanych

1999 - 2004: Akademia Ekonomiczna w Krakowie (studia wyższe magisterskie)
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; Specjalność: Studia europejskie
Praca magisterska: „Wybrane problemy zastosowania analizy kosztów i korzyści do oceny projektów finansowanych z funduszy UE

Kursy / szkolenia:
2011: Obsługa programu Microsoft Excel z wykorzystaniem wbudowanego języka programowania VisualBasic for Applications VBA
2007: Praktyczny kurs Controllingu dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw
2007: Innowacyjne zarządzanie projektami
2006: Audytor wewnętrzny systemu ISO
2006: Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa
2005: Administrator Zdalnego Nauczania, Inżynier Wiedzy On-line
2003: Kurs Trenerów Zarządzania
2003 - 2013 – liczne szkolenia dot. szczegółowych warunków wdrażania funduszy strukturalnych UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów, gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, rachunkowości budżetowej